كل عناوين نوشته هاي گروه گيف دوني

گروه گيف دوني
[ شناسنامه ]
سايت کيف درسي ...... سه شنبه 96/11/17
پاورپوينت درون آشيانه کتاب علوم دوم ...... سه شنبه 96/11/10
طرح درس رياضي سوم ابتدايي با موضوع الگوهاي تقارن ...... جمعه 96/10/29
طرح درس رنگ و نور کتاب علوم پنجم ...... سه شنبه 96/10/26
طرح درس زنگ آفرينش کتاب فارسي هفتم ...... چهارشنبه 96/10/20
طرح درس سالانه کتاب رياضي اول ابتدايي ...... جمعه 96/10/15
طرح درس تغييرات مواد علوم پنجم ...... دوشنبه 96/9/27
طرح درس سالانه قابل ويرايش علوم نهم ...... جمعه 96/9/24
طرح درس ساليانه قرآن هشتم ...... دوشنبه 96/9/13
طرح درس پيام هاي آسمان هشتم موضوع ما مسلمانان ...... پنج شنبه 96/9/9
طرح درس عربي هفتم با موضوع جمع و انواع آن ...... يكشنبه 96/8/28
  ==>   ليست آرشيو شده ها