كل عناوين نوشته هاي گروه گيف دوني

گروه گيف دوني
[ شناسنامه ]
طرح درس تدريس زاويه رياضي چهارم ...... سه شنبه 97/5/23
طرح درس گنجايش مربوط به کتاب رياضي پنجم ...... چهارشنبه 97/5/17
تحقيق در مورد بارور کردن ابرها ...... سه شنبه 97/5/2
مقاله اي در مورد آب سنگين و کاربرد آن ...... يكشنبه 97/4/24
طرح درس روزانه علوم پنجم درس ذره بين ...... پنج شنبه 97/4/14
مقاله اي در مورد انواع دماسنج ها ...... يكشنبه 97/2/16
مقاله اي در مورد روش صحيح آب خوردن ...... پنج شنبه 97/2/13
تحقيقي در مورد ميوه کاکتوس ...... سه شنبه 97/2/11
تحقيقي در مورد ساخت رنگ ...... سه شنبه 97/2/4
  ==>   ليست آرشيو شده ها